Status på byggeriet
Om huset
Medieomtale
Energibesparende teknologier
Energi+ vinduer
Intelligent strømforbrug
Intelligent varmestyring
Varmt vand til opvask- og vaskemaskine
Højisoleret elementbyggeri
Intelligent lysstyring
Intelligent ventilation
Lysstyring med LED
Intelligent komfort
Samarbejdspartnere

Prototypevinduer fra Rationel

Vinduer at realisere visionen om at udvikle et vinduessystem,
som tilfører boliger mere energi i fyringssæsonen,
end der sættes til ud gennem vinduerne. Vinduet fungerer
således som en slags radiator.
Rationel Energi+ understøtter både passivhus konceptet,
hvor der er krav om at energi til opvarmning ikke må
overstige 15 Kwh/m2 samt ”Active House” konceptet, hvor
boligen skal producere mere energi end der forbruges.
Vinduets ramme og karm er fremstillet i træ, med mulighed
for en udvendig aluminiumsbeklædning. Rationel Energi+
kræver et minimum af vedligehold og har en forventet levetid
på mere end 40 år.
Rationel Energi+ er et vindueskoncept på prototypestadiet,
men konceptet anvendes i udvalgte spydspidsprojekter
gennem 2009/2010, bl.a. Lind & Risørs passivparcelhus i
Allerød.Rationel Energi+ prototype

Med prototypekonceptet Rationel Energi+ ønsker Rationel Vinduer at realisere visionen om at udvikle et vinduessystem, som tilfører boliger mere energi i fyringssæsonen, end der sættes til ud gennem vinduerne. Vinduet fungerer således som en slags radiator og har en positiv Eref værdi.

Rationel Energi+ understøtter både passivhus konceptet, hvor der er krav om at energi til opvarmning ikke må overstige 15 Kwh/m2 samt ”Active House” konceptet, hvor boligen skal producere mere energi end der forbruges. Vinduets ramme og karm er fremstillet i træ, med mulighedfor en udvendig aluminiumsbeklædning. Rationel Energi+ er et vindueskoncept på prototypestadiet, men konceptet anvendes i udvalgte spydspidsprojekter gennem 2009/2010, bl.a. Lind & Risørs passivparcelhus i Allerød (http://ipaper.ipapercms.dk/LindogRisoer/Passivhus/Passivhus/og altså også vores hus på Kildebjerg Skovvej.

Energibalancen (kaldet Eref) angiver summen af varmetab og varmetilskud. Eref oplyser om vinduets energimæssige ydeevne, en faktor der kan sammenlignes direkte med murens ydeevne. Med en Eref på +15,61 kWh/m2/år med 3-lags glas og bæredygtig argon gasfyldning bidrager Rationel Energi+ således positivt til boligens energibalance. Til sammenligning var regeringens krav til forårets energirenoveringspulje en energibalance på - (minus) 25 kWh/m2/år.

Integreret solafskærmning

 

Afskærmningsprodukterne har en varmeafskærmningsgrad på 88%, og modvirker således overophedning i sommerperioderne samtidig med, at dagslyset og udsynet kun forringes lidt. Den udvendige afskærmning forbedrer endvidere vinduernes isoleringsevne med op til 0,3 kWh/m2/ år ved at fungere som nat-isolator. Dette kan styres ved at afskærmningen automatisk går i natposition på et forudprogrammeret tidspunkt (eller udendørstemperatur i eksempelvis en ferieperiode) eller når husets beboere er gået i seng.

 

Solafskærmningen styres nemlig også af den intelligente styring og kan derfor programmeres til ikke at køre ned før der er behov for det eller automatisk køre op når husets beboere kommer hjem. Da systemer tager udgangspunkt i hvem der kommer ind af fordøren, kan styringen personaliseres så de ikke kører op medmindre det er en person der rent faktisk benytter de rum som afskærmningen er monteret i.

Rationel Energi+ er nomineret til energipris

Vindueskonceptet er nomineret til Byggeriets Energipris 2010 og vinderen offentliggøres på TunByg Messen 2010 den 16. marts 2010. Læs mere: http://www.tunbyg.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=69:21-nominerede-til-klimapriser&catid=2:nyheder

 

Læs mere om Rationels Energi+ prototype:  rationelvinduerbyggerietsenergipris2010.pdf (1.1 MB)